Svetový deň jogy sme oslávili.... jógou

Dokonca sme to stihli v predstihu. Možno ste vedeli, možno nie, ale 21. jún sa oslavuje ako Svetový deň jogy. V tento deň sa jóge venuje v telocvičniach viac priestoru ako inokedy. Úvodné cvičenie jógy sa konalo minulý týždeň  v suterénnych  priestoroch Denného centra  a zúčastnilo sa ho asi 15  seniorov.  Cvičenie bolo spojené s krátkou prednáškou venovanou histórii aj súčasnosti tohto druhu cvičenia. Krúžok jógy sa tu bude od septembra 2015 konať pravidelne, prihlásiť sa môžete v Dennom centre.

Tešíme sa na  vás!