Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Prerušenie distribúcie elektriny- 02.05.2023-03.05.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 02.05.2023 a 03.05.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964 V prílohe sú uvedené čísla...

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej MZ Košice-Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Košice, 28.04.2023 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 04.05.2023 (štvrtok) o 15.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice...

Súťaž o lístky na futbalový zápas

Mestská časť Košice-Sever v spolupráci s Košická Futbalová Aréna Vám znova prináša súťaž o 2x2 lístky do sektoru C5 na zápas FC KOŠICE – SLAVOJ TREBIŠOV, ktorý sa uskutoční 15. apríla o 16:00 hod. Pravidlá súťaže: - Označiť 1 priateľa, ktorého vezmeš na futbal - Zdieľať verejne tento príspevok V piatok 14.4.2023 o 12:00 hod. vyžrebujeme 2 šťastlivcov, ktorí získajú 2 lístky na sobotňajší...

Stránky

Oznámenie MK/A/202309109-11/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania „ V303 - Košice – Komenského – Zriadenie VN, DTS, NN pri SPŠE, ul. Košice.“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2778/1, 2778/11, 2731/1, 2778/19, 8130/1, 8130/7, 8325/1, 8309/15, 8309/7, 8318/2, 8318/1, 8309/10, 2885/4 v...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 31.08.2023 Úložná doba: od 31.08.2023 do 18.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Juraj Barát, Maroš Magura, Jozef Nickler, Mária Sirkovská. Dňa 04.09.2023 Úložná doba: od 04.09.2023 do 22.09.2023 Oznámenie o...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - MK/A/2023/14783-07/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom „ Osadenie manzardových okien na dome č. 11, s.č.147.“ ulica Tomášikova 11, Košice na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2894, 2895 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené:25.8.2023 Zvesené...

Stránky