Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

Od Kataríny po Advent 2019

Posledný novembrový týždeň sa u nás na Mieri niesol v duchu Adventných trhov pod názvom "Od Kataríny po Advent na Severe". V nedeľu 24.11.2019 v doobedňajších hodinách otvoril pán starosta Ing. František Ténai, MBA, varením voňavého starostovského gulášu v spolupráci s pani Potočňákovou, vedúcou kancelárie starostu Mgr. Luciou Rácovou, poslancami MČ Košice - Sever. Podával sa pred začiatkom kultúrneho programu, ktorý od 16:00 hod. otvorili krásnym a zvučným hlasom v tóne príjemných piesní naše seniorky z MČ Košice - Sever pod nazvom "Severanka".

Spoločná brigáda

Ani mrazivé počasie neodradilo zástupcov MČ Košice - Západ a Košice - Sever realizovať naplánovanú brigádu na hranici mestských častí. Po spoločnej dohode sa pustili do čistenia lávky cez Račí potok a schodov, ktoré spájajú tieto mestské časti. 

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravideľne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR. Zisťovanie sa uskutoční od 09. decembra 2019 - 11. januára 2021.

Stránky

Rozhodnutie MK/A/2019/15250-06/I/KUS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o prerušení kolaudačného konania stavby "Prístavba balkónov k bytovému domu Tomášikova 9, Košice".

Vyvesené: 20.12.2019

Zvesené: 07.01.2020

Rozhodnutie MK/A/2019/06103-19/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o umiestnení líniovej stavby "Pod Bankovom - infraštruktúra".

Vyvesené: 20.12.2019

Zvesené: 07.01.2020

Stavebné povolenie MK/A/2019/19417-06/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie "Rekonštrukcia plynovodov Košice, Komenského UO1684, 2021".

Vyvesené: 20.12.2019

Zvesené: 07.01.2020

Stránky