Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 27.09.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Gerlachovská 4 - Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.30 do 13:30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 23.09.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Rozálska 1 - Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Severská desiatka 2022

Severská desiatka 2022
Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 8. rok, pozor! Severská desiatka 2022 sa blíži. 12. októbra 2022 (streda) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 14:30 hod. - 15:30 hod . pri bufete Živánska koliba . Behať sa bude...

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 16.11.2022 trvalý pobyt občanovi: MVDr. Nikola Marečáková, nar. 30.07.1993 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 16.11.2022 Úložná doba: od 16.11.2022 do 05.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Hudcovič Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 16.11.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Oznámenie o uložení zásielok

Dňa 15.11.2022 Úložná doba: od 15.11.2022 do 03.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Jány Katarína Štofaníková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov...

Stránky