Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Odstraňovanie poruchy vody

Oznamujeme odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 17.05.2022 od 10:30 hod. do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice - Sever, konkrétne sa jedná o ulicu Havlíčkova 1 - 20. Porucha sa bude odstraňovať na Havlíčkovej 11.

Bezpečne na bicykli a kolobežke

V sobotu 21.05.2022 si viete prísť skontrolovať, či vám vo výbave nič nechýba, či viete kade a ako jazdiť tak, aby to bolo bezpečné pre vás aj okoloidúcich a na najmenších čakajú zaujímavé súťaže.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.05.2022, 17.05.2022 a 20.05.2022

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 16.05.2022 od 08:30 do 15:30 hod. - ul. Vihorlatská č.d. 17, 19 16.05.2022 od 10:00 do 14:30 hod. - ul. Slovenská č.d. 26, 44, 46 16.05.2022...

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 16.06.2022 trvalý pobyt občanovi: Ján Tomko, nar. 12.05.1973 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 16.06...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Stránky