Žiadosť o predĺženie autobusovej linky č.13

Po januárových zmenách v grafikone Dopravného podniku mesta Košice, keď sa v našej mestskej časti zrušila autobusová linka č. 22 a nahradila ju autobusová linka č. 13 so staronovou trasou z rokov 1957-2000 Baňa Bankov - Amfiteáter - Zimná - Námestie Maratónu Mieru - Alvinczyho - Slovenská - Pri hati, Mestská časť Košice – Sever obdržala podnety od občanov vo veci predĺženia autobusovej linky č. 13 po Námestie Maratónu mieru mimo špičky, keď táto linka premáva na skrátenej vetve Baňa Bankov - Amfiteáter – Zimná.

Občania poukazovali na nevyhovujúce podmienky pri čakaní a prestupovaní na skrátené spoje v oboch smeroch. Námestie Maratónu mieru je pre občanov príjemnejším a dostupnejším prestupným uzlom.

Na základe týchto podnetov sme požiadali Dopravný podnik mesta Košice o prehodnotenie trasy autobusovej linky č. 13, tak aby sa skrátená linka predĺžila po Námestie Maratónu mieru.

Na našu žiadosť sme z Dopravného podniku mesta Košice dostali odpoveď, že po dohode s objednávateľom výkonov MHD - Mestom Košice bude autobusová linka č. 13 v termíne od 1.3.2024 premávať nasledovne:

  • v čase špičky, čiže v pracovných dňoch v čase medzi 5.00 – 8:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod. budú spoje zabezpečené na celej trase Baňa Bankov – TUKE – Nám. Maratónu mieru – Železničná nemocnica – Alvinczyho – Slovenská – Pri hati,
  • v čase mimo špičky a počas voľných dní budú spoje zabezpečené na skrátenej trase Baňa Bankov – TUKE – Nám. Maratónu mieru.

Rozsah spojov a časové polohy ostávajú nezmenené.