Ľudia nevedia, že nevedia, čo nevedia. Cyklus o bytoch a bývaní 2. časť

Dnes 12.2.2024 bol v Rádiu Regina Východ odvysielaný 2. diel rozhovorov z nášho cyklu o bytoch a bývaní. Hosťom redaktora Miroslava Talavaška bol opäť iniciátor a lektor projektu Mgr. Peter Berinšter ale tiež advokát JUDr. František Svatuška.

Rozprávali sa aj o tom prečo niektorých vlastníkov nezaujíma ako správca nakladá s ich peniazmi alebo čo môžu od neho vyžadovať.

Vzťah vlastníka bytu k nebytovým spoločným priestorom a čo môže hroziť od skupinky príliš iniciatívnych vlastníkov a spriazneného správcu bude predmetom rozhovorov o týždeň.

Ľudia nevedia že nevedia čo nevedia 12.2.2024

5.2.2024 bol v Rádiu Regina Východ odvysielaný úvodný rozhovor o tom prečo vznikli edukačné semináre "Byty a bývanie", čo predovšetkým "trápilo" účastníkov seminárov, o tom ako plánujeme v tomto bezplatnom poradenstve pre vlastníkov bytov pokračovať, aké má SOI poznatky z kontrolnej činnosti a reagovania na podnety vlastníkov bytov a o iných s tým súvisiacich otázkach.

So starostom MČ Košice - Sever Ing. Františkom Ténaiom, MBA, garantom projektu a poslancom MsZ Mgr. Petrom Berinšterom a riaditeľkou Inšpektorátu SOI pre Košický kraj Mgr. Silviou Gazdovou sa o tejto téme rozprával redaktor Miroslav Talavašek.

V nasledujúcich týždňoch budú v Rádiu Regina Východ odvysielané ďalšie rozhovory s odborníkmi, ktorí budú rozoberať tieto témy z praktického aj právneho hľadiska.

Rozhovory si môžete vypočuť kliknutím na jeho názov.

Ľudia nevedia že nevedia čo nevedia 5.2.2024