Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 23.03.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Krupinská ulica pri kostole . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Od utorka, 22.03.2022 do 29.03.2022 , budú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Moravská / Heydukova 2. Gogoľova / Havlíčkova 3. Atletická / Turistická 4. Na Kalvárii / Magdalénska 5. Kostolianska cesta 6. Chalúpkova 7. Višňová / Urbánkova

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022 a 25.03.2022

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny s kompletnými odbernými miestami a číslami elektromerov, ktoré sú zverejnené v prílohe. 21. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h - Watsonova 53 23. marca 2022 od 08:10 h do 16:30 h - Bankov 3,48, Kostolná, Krupinská, Na Kalvárii, Na šajbe, Račí potok, Stará spišská cesta...

Stránky

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje prípravné práce a realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá je vyvolaná nevyhovujúcim stavom jesvujúcej NN vzdušnej siete. Názov stavby: "Košice ul. Zvolenská, Palmová - úprava NN a DP". Stavba (vrátane prípravných prác) bude realizovaná od 04/2022. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom...

Stavebné povolenie 69/2022-002/KnH - verejná vyhláška

Obec Kostoľany nad Hornádom, príslušná na základe určenáa OÚ Košice, predlžuje platnosť stavebného povolenia na dočasnú stavbu "KS_ZST ZS a RR bod Za Studienkou".

Stránky