2. ročník Dní mestskej časti Košice - Sever - FOTOGALÉRIA

Prežite atmosféru 2.ročnka podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever spolu s nami prostredníctvom fotografiií od Eugena Bernátha. ŠTVRTOK 1.6.2023 PIATOK 2.6.2023...

Dni mestskej časti Košice-Sever 1.-4. jún 2023

Tešíme sa na Vás už na 2. ročníku podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever. Čaká na Vás bohatý program v krásnych častiach našej mestskej časti, na svoje si prídu malá aj veľkí. KOMPLETNÝ PROGRAM

Stránky

Vyzývacie uznesenie 24Vyd/1/2023

Mestský súd Košice vo veci navrhovateľov: 1. Jaroslav Bednařík, nar. 14.8.1965, 2. Valéria Bednaříková, rod. Petrovičová, nar. 20.6.1967, proti Mesto Košice, IČO: 00691 135 o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti rozhodol vyzývacím uznesením č.k. 24Vyd/1/2023-51 zo dňa 20.7.2023. Vyvesené: 19.09.2023 Zvesené: 06.03.2023

Stránky