Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

V Košiciach je spustený unikátny koncept zberu šatstva. Pomôže rodinám v núdzi.

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a organizáciou Úsmev ako dar pripravilo pre Košičanov zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Všetok vyzbieraný materiál bude cez organizáciu Úsmev ako dar k dispozícii rodinám v hmotnej núdzi. Pre Košičanky a Košičanov pribúda v meste v úvodnej fáze projektu počas februára 2024 spolu 20 zberných kontajnerov...

Kvôli prepadnutej ceste na Bankov bola dnes vyhlásená mimoriadna situácia v meste

Košický primátor Jaroslav Polaček vyhlásil dnes od 13.00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta. Dôvodom je odtrhnutá a zosunutá krajnica na 80 metrov dlhom úseku pravého pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov. Vzhľadom na bezprostredné ohrozenie života a zdravia obyvateľov rokoval dnes Krízový štáb mesta Košice. Jeho členovia mali k dispozícii aj operatívnu geologickú...

13.2.2024 Informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na uliciach Obrancov mieru a Tolstého

Radi by sme všetkých záujemcov pozvali na informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na ulici Obrancov mieru a Tolstého dňa 13.2.2024 o 17.00 hod. do Kultúrno spoločenského centra na Obrancov mieru 2, kde vám projektant, dopravný inžinier Pavel Titl, môže poskytnúť podrobnejšie informácie. Tešíme sa na vás!...

Stránky

Oznámenie MK/A/2024/06057-10/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice -Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním stavby "O bjekt pre rekreáciu" na pozemku KN-C parcelné číslo 312/4, k.ú. Čermeľ. Vyvesené: 2.4.2024 Zvesené: 17.4.2024

Rozhodnutie MK/A/2024/08648-10/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " Tlačiarne - úprava dopravnej infraštruktúry". Vyvesené: 28.3.2024 Zvesené: 12.4.2024

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby MK/A/2024/09294-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „ZP11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554 “ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 26.3.2024 Zvesené: 10.04.2024

Stránky