Oznámenie o vstupe na pozemok - verejná vyhláška

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k.u. Severné Mesto, Košice-Sever, ul. Národná trieda 1-37, Národné námestie 1, Palkovičova 1-5, Tomášikova 24,26,28, Cimborkova 1-34, Študentská 1, že za účelom vkonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činnosti prevádzkovateľa distrubučnej siete. Vstup sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 1.4.2024 - 30.11.2024.

Vyvesené: 23.2.2024

Zvesené: 25.3.2024