ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - november 2022

Od utorka 8.11.2022 do 15.11.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Za amfiteátrom, Hroncova, Čárskeho, Kisdyho, Komenského, Suchodolinská, Cesta pod Hradovou / Ďumbierska K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Voľby 2022

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia Komunálne voľby a voľvy do VÚC v čase od 7:00 do 20:00 hod. Volebné okrsky a volebné miestnosti v MČ Košice-Sever nájdete TU Mestská časť Košice-Sever Zoznam...

Stránky

Výberové zisťovanie pracovných síl

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2023 Výberové zisťovanie pracovných síl. Cieľom projektu je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Zisťovanie sa uskutoční v priebehu roku 2023. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever môže navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa...

Oznámenie 545/2022-Bi - verejná vyhláška

Obec Bidovce ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu " Nadstavba bytov - Obchodný dom MIER ", Národná trieda 56, Košice. Vyvesené: 20.12.2022 Zvesené: 04.01.2022

Stavebné povolenie MK/A/2022/20955-05/I/SAL - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 7, 2.poschodie, Študentská 8, Košice". Vyvesené: 15.12.2022 Zvesené: 30.12.2022

Stránky