Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Slovenskej jednoty 14.02.2023 od 08:20 hod. do...

Oprava poruchy vodovodného potrubia

Dnes, 02.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Rampová 18 a Vihorlatská 44. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 01.02.2023 budú pracovníci vodární odstraňovať poruchu na ulici Watsonova a Komenského 58 približne od 8:00 hod. do 15:00 hod. Odstraňovať sa bude na ulici Watsonova 1. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Stránky