Zmena dopravného značenia z Watsonovej ulice na Letnú

ZAČALO SA S ÚPRAVOU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

"Od pondelka 3. júla nebude možné z Watsonovej ulice odbočiť doľava na Letnú ulicu. Na základe požiadavky Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa na tomto mieste zruší celý odbočovací pruh.

Motoristi sa budú môcť odtiaľ dostať na Letnú až po tom, keď prejdú okolo obratiska električiek pri Amfiteátri a následne odbočia doprava za autobusovou zastávkou v blízkosti parkoviska, resp. čerpacej stanice. Nová trasa predĺži pôvodnú cestu o zhruba 400 metrov.

Tieto úpravy majú zároveň zvýšiť bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy. Zrušením odbočovacieho pruhu dôjde k skráteniu dĺžky priechodu pre chodcov, z pôvodných 12 na 8 metrov. Zároveň tým vznikne viac priestoru pre autobusy MHD, ktoré odbočujú z Letnej ulice k Amfiteátru. Stavebné práce súvisiace s úpravami tejto odbočky potrvajú do 31. júla. Aj v tomto prípade žiadame motoristov o ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia."

Zdroj: Mesto Košice