OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že z technických príčin dňa 24.07.2023 (pondelok) evidencia obyvateľov Miestneho úradu MČ Košice – Sever
nebude poskytovať služby zmeny trvalého alebo prechodného pobytu občanov SR a zmeny adresy odídencov.

Miestny úrad rovnako ako aj ostatné služby Kancelárie prvého kontaktu budú k dispozícii v úradných hodinách od 8:00 do 16:00 hod.

Prílohy: