Dôležité oznamy

Platí zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne

Oznamujeme občanom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva príslušný v zmysle § 58 ods. 1 písmo I) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch svojim rozhodnutím ZAKAZUJE pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať' a udržiavať otvorené...

OZNAM - Sezónne uzavretie trhoviska Mier

Miestny úrad MČ Košice – Sever oznamuje predávajúcim a občanom, že v období od 4. decembra 2011 do 31. marca 2012 bude trhovisko pri OC Mier v Košiciach ZATVORENÉ z dôvodu sezónnej uzávery.

OZNAM pre seniorov - stravníkov z MČ Košice - Sever

Týmto oznamujeme seniorom – stravníkom z MČ Košice – Sever, ktorým sa poskytuje zľava na stravné lístky, že si stravné lístky na december 2011 môžu zakúpiť len v termíne do 8.12.2011. Viac informácií Vám radi poskytneme na t.č.: 633 34 85.

Stránky