Dôležité oznamy

Oznámenie pre občanov Tomášikovej ulice

Žiadame obyvateľov parkujúcich svoje motorové vozidlá na ulici TOMÁŠIKOVA, aby svoje vozidlá preparkovali na iné, priľahlé ulice z dôvodu, že na ulici Tomášikova (v celej dĺžke až po OC BETA) sa bude v dňoch 10.-11.11.2011 realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest.

Stránky