Dôležité oznamy

OZNAM - Sezónne uzavretie trhoviska Mier

Miestny úrad MČ Košice – Sever oznamuje predávajúcim a občanom, že v období od 4. decembra 2011 do 31. marca 2012 bude trhovisko pri OC Mier v Košiciach ZATVORENÉ z dôvodu sezónnej uzávery.

OZNAM pre seniorov - stravníkov z MČ Košice - Sever

Týmto oznamujeme seniorom – stravníkom z MČ Košice – Sever, ktorým sa poskytuje zľava na stravné lístky, že si stravné lístky na december 2011 môžu zakúpiť len v termíne do 8.12.2011. Viac informácií Vám radi poskytneme na t.č.: 633 34 85.

Oznámenie pre občanov Tomášikovej ulice

Žiadame obyvateľov parkujúcich svoje motorové vozidlá na ulici TOMÁŠIKOVA, aby svoje vozidlá preparkovali na iné, priľahlé ulice z dôvodu, že na ulici Tomášikova (v celej dĺžke až po OC BETA) sa bude v dňoch 10.-11.11.2011 realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest.

Stránky