Dôležité oznamy

Platí zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne

Oznamujeme občanom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva príslušný v zmysle § 58 ods. 1 písmo I) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch svojim rozhodnutím ZAKAZUJE pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať' a udržiavať otvorené...

Stránky