Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Pozvánka na 17. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 17. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 25.04.2022 / pondelok / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Pozvánka na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: Otvorenie Kontrola uznesení Kultúrne a športové akcie za...

Stránky

VZN č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Úložná doba: od 19.04.2022 do 07.05.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Daniel Klema (odberná lehota do 04.05.2022) Monika Sčisláková Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Obyčajné listové...

Oznámenie o zásielkách

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 14.04.2022 Úložná doba od: 14.04.2022 do 02.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Slávka Prokopová – 2x Miroslav Katunský Ján Róna Milan Varga Jaroslav Ťapajna Oznámenie o...

Stránky