ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 10.10.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Watsonova 31 - Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.00 hod. do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - október 2022

Od utorka 11.10.2022 do 18.10.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Zoborská/Vihorlatská, Cyklistická/Gerlachovská, Višňová, Ťahanovské riadky, Čermeľské údolie, B. Nemcovej, Sládkovičova K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Nefunkčné verejné osvetlenie na ulici Obrancov mieru

Rozbehli sa práce na oprave cesty a chodníka na ulici Obrancov mieru. Súčasne mali byť vymenené aj staré stĺpy verejného osvetlenia. Zistilo sa však, že výmenu vyžadujú aj samotné rozvody medzi nimi. Preto sa súčasná oprava chodníka doplní aj o výmenu elektrických rozvodov spojenú s výkopovými prácami. Dôsledkom toho bude nefunkčné verejné osvetlenie na tejto ulici v časti od Komenského po...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko, naposledy pobyt Košice-Sever. Písomnosť č. 103172008/2022 zo dňa 22.11.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č. 139 v úradných hodinách. Vyvesené: 24.11.2022 Zvesené: 09.12.2022

Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 16. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové...

Oznámenie o uložení zásielok

Dňa 15.11.2022 Úložná doba: od 15.11.2022 do 03.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Jány Katarína Štofaníková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov...

Stránky