Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
39/2012 06.08.2012 Mesto Košice 1.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2012001717
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva
24/2017 20.04.2017 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
4/2016 10.02.2016 Mesto Košice Nájomná zmluva č. 2016000208
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
53/2017 21.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001341
23/2020 08.04.2020 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby – Mesto Košice
38/2015 25.09.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
36/2012 15.06.2012 Mesto Košice 44800.00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
73/2013 11.11.2013 Mesto Košice 1.00€ Nájomná zmluva 73/2013
18/2017 04.05.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
40/2014 24.07.2014 Mesto Košice 5312.00€ Zmluva č. 40/2014 o nájme nehnuteľnosti
41/2014 24.07.2014 Mesto Košice 11155.20€ Zmluva č. 41/2014 - zrušená zmluvou č. 55/2017
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
106/2013 31.12.2013 Mesto Košice Zmluva č. 2013002902 o zverení majetku mesta do správy
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby
14/2014 11.03.2014 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
9/2014 24.03.2014 Mesto Košice Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy
43/2013 01.07.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 43/2013
10/2015 16.03.2015 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
53/2015 12.11.2015 Mesto Košice 68.60€ Rozhodnutie - určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702

Stránky