Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
44 800.00€
Číslo dokladu: 
36/2012
Poskytnutie fin. príspevku z rozpočtu mesta Košice na financovanie soc. služby v zariadení soc. služieb. Od. 15.6.2012 zverejnené na webstránke mesta Košice www.kosice.sk http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=22180983
Prílohy: