ZŠ Tomášikova 31

ZÁPIS do 1. ročníka 2022/2023

Viac informácií: https://zstomke.edupage.org/

ZÁPIS do 1. ročníka 2021/2022

Zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 09. a 10. apríla 2021 bez prítomnosti detí (v období COVID 19).

Všetky potrebné informácie, prílohy a elektronickú prihlášku nájdete na našej webovej stránke v sekcii Zápis do 1. ročníka

https://zstomke.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

 

Bezpečnosť na prvom mieste!

September - mesiac bezpečnosti cestnej premávky pokračoval aj na ZŠ Tomašiková a ZŠ Polianska. V stredu 30.09.2015 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili besedy na tému „Bezpečnosť na cestách“, ktoré prebiehali úvodným predstavením príslušníkov MsP a pracovníčky MÚ. Následne boli interaktívnou formou zapájaní jednotliví žiaci, boli im vysvetľované dopravné značky, názorná ukážka zastavovania vozidiel zastavovacím terčíkom. Po skupinkách príslušníci MsP postupne oboznámili deti s pomôckami ako taktická prilba a vesta, reflexná vesta, brigadírka a putá. Prebraté boli núdzové telefónne čísla na štátnu aj mestskú políciu a ostatné záchranné zložky. Prezentované boli taktiež základné informácie týkajúce sa správania chodcov, využívanie prechodu pre chodcov a pod. Stretnutie pripomínalo žiakom, aká je dôležitá hlavne pozornosť na cestách a potrebnosť nosenia reflexných prvkov na viditeľnom mieste. Po získaných informáciách prváčikovia dostali od zástupcu MÚ MČ Košice – Sever a príslušníkov MsP Sever reflexné prívesky, reflexné nálepky a maľovanky „Ako sa mám správať ako chodec a cyklista“. Veríme, že žiaci sa dozvedeli nové, užitočné informácie a že bola pre nich táto prednáška spestrením bežného školského dňa.

Fotogalériu z tejto akcie nájdete na: http://www.kosicesever.sk/node/4512