ZŠ Tomášikova 31

DEŇ OTCOV

Pozrite si krásne vystúpenie detičiek a venovanie pesničky pre svojich oteckov.

https://www.facebook.com/kaitan.vestec/videos/p.837366936354888/83736693...

Bezpečnosť na prvom mieste!

September - mesiac bezpečnosti cestnej premávky pokračoval aj na ZŠ Tomašiková a ZŠ Polianska. V stredu 30.09.2015 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili besedy na tému „Bezpečnosť na cestách“, ktoré prebiehali úvodným predstavením príslušníkov MsP a pracovníčky MÚ. Následne boli interaktívnou formou zapájaní jednotliví žiaci, boli im vysvetľované dopravné značky, názorná ukážka zastavovania vozidiel zastavovacím terčíkom. Po skupinkách príslušníci MsP postupne oboznámili deti s pomôckami ako taktická prilba a vesta, reflexná vesta, brigadírka a putá. Prebraté boli núdzové telefónne čísla na štátnu aj mestskú políciu a ostatné záchranné zložky. Prezentované boli taktiež základné informácie týkajúce sa správania chodcov, využívanie prechodu pre chodcov a pod. Stretnutie pripomínalo žiakom, aká je dôležitá hlavne pozornosť na cestách a potrebnosť nosenia reflexných prvkov na viditeľnom mieste. Po získaných informáciách prváčikovia dostali od zástupcu MÚ MČ Košice – Sever a príslušníkov MsP Sever reflexné prívesky, reflexné nálepky a maľovanky „Ako sa mám správať ako chodec a cyklista“. Veríme, že žiaci sa dozvedeli nové, užitočné informácie a že bola pre nich táto prednáška spestrením bežného školského dňa.

Fotogalériu z tejto akcie nájdete na: http://www.kosicesever.sk/node/4512