ZŠ Polianska 1

ZÁPIS žiakov do 1. ročníka 2022/2023

Viac informácií: https://zspolianska.edupage.org/#

 

ZÁPIS žiakov do 1. ročníka 2021/2022

Viac informácií na : https://zspolianska.edupage.org/register/

 

 

ZÁPIS žiakov do 1. ročníka 2020/2021

 

 

 

 

ZÁPIS žiakov do 1. ročníka

Zápis pre školský rok 2016/2017 bude:

1.apríla 2016 od 14,00 do 18,00 2.apríla 2016 od 8,00 do 12,00

Zapisujú sa deti narodené do 31.augusta 2010.

Rodičia sa dostavia na zápis s dieťaťom a donesú : 1. občiansky preukaz 2. rodný list dieťaťa 3. preukaz poistenca dieťaťa

Obvod školy : Atletická, Bežecká, Cesta pod Hradovou, Cyklistická, Čárskeho, Člnková, Ďumbierska, Gerlachovská, Horolezecká, Huncovská, Chrastie, Jazdecká, Kavečianska cesta, Končistá, Kostolianska cesta, Letecká, Lomnická, Májová, Medzi mostami, Mengusovská, Národná trieda 29 – 81, Odborárska, Polianska, Skautská, Slavkovská, Solisková, Športová, Štrbská, Turistická, Vihorlatská, Za štadiónom, Zoborská, MČ Kavečany

Plagát nájdete tu

 

Bezpečnosť na prvom mieste!

September - mesiac bezpečnosti cestnej premávky pokračoval aj na ZŠ Tomašiková a ZŠ Polianska. V stredu 30.09.2015 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili besedy na tému „Bezpečnosť na cestách“, ktoré prebiehali úvodným predstavením príslušníkov MsP a pracovníčky MÚ. Následne boli interaktívnou formou zapájaní jednotliví žiaci, boli im vysvetľované dopravné značky, názorná ukážka zastavovania vozidiel zastavovacím terčíkom. Po skupinkách príslušníci MsP postupne oboznámili deti s pomôckami ako taktická prilba a vesta, reflexná vesta, brigadírka a putá. Prebraté boli núdzové telefónne čísla na štátnu aj mestskú políciu a ostatné záchranné zložky. Prezentované boli taktiež základné informácie týkajúce sa správania chodcov, využívanie prechodu pre chodcov a pod. Stretnutie pripomínalo žiakom, aká je dôležitá hlavne pozornosť na cestách a potrebnosť nosenia reflexných prvkov na viditeľnom mieste. Po získaných informáciách prváčikovia dostali od zástupcu MÚ MČ Košice – Sever a príslušníkov MsP Sever reflexné prívesky, reflexné nálepky a maľovanky „Ako sa mám správať ako chodec a cyklista“. Veríme, že žiaci sa dozvedeli nové, užitočné informácie a že bola pre nich táto prednáška spestrením bežného školského dňa.

Fotogalériu z tejto akcie nájdete na: http://www.kosicesever.sk/node/4512