ZŠ Odborárska 2

ZÁPIS žiakov do 1. ročníka 2022/2023

Viac informácií: https://szsodborarska.edupage.org/

 

ZÁPIS žiakov do 1. ročníka 2021/2022

Viac informácií: https://cloud5w.edupage.org/cloud?z%3AcnMER1YyMNhG6NlxTIW2MxCvDL43X3Jaln...

 

Realizujeme projekt

KOUČING A SUPERVÍZIA

Inovatívne nástroje pozitívnych zmien v škole

podporený vďaka partnerom:

Trvanie projektu: 08.2019 – 03.2020

 

 

 

1.

Oznámenie  riaditeľa školy o zriadení základnej školy pre žiakov s NKS.

 

    Oznamujeme Vám, že pri Špeciálnej základnej škole, Odborárska 2, Košice bude od 1.9.2016 zriadená Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Odborárska 2, Košice pre ročníky 1-4.

 

Oznam je zverejnený na webovej stránke školy: https://szsodborarska.edupage.org/

 

Školský vzdelávací program pre ročníky 1 – 4 ZŠ pre žiakov s NKS nájdete na:

https://szsodborarska.edupage.org/files/SkVP_pre_ziakov_s__NKS.pdf

 

2.

Projekt „Pľac“

PĽAC znamená miesto.
Je miestom stretnutia, ihriskom, trhoviskom či divadlom, záhradou.
Je miestom bez predsudkov.
Je mobiliár, ktorý vytvorí miesto na trávenie času pre deti aj lokálnych rezidentov.

PĽAC workshop prebieha počas roku 2016 v ŠZŠ na Odborárskej ul.č.2 v Košiciach, v spolupráci detí, učiteliek, architektov a študentov architektúry.

Alebo iným slovom, prebieha v komunite. 

Projekt ocenený na slávnostnom vyhodnotení viacžánrovejsúťaže  Občianského združenia Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej .

http://placworkshop.tumblr.com/

 

3.

Projekt „Zoči voči internetu“

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8189586/ziaci-vysli-pred-skolu-a-maluju-svet.html

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8190370/ziakmi-namalovana-mapa-pred-skolou-odburava-predsudky.html

http://skolskyservis.teraz.sk/fotodennik/ziaci-specialnej-zs-z-kosic-malov/50872-fotografia.html