Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - máj 2022

Od dnešného dňa od 24.05.2022 do 31.05.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery na týchto uliciach: 1. Cesta pod Hradovou, 2. Čermeľské údolie, 3. Odborárska/Strakova, 4. Hroncova, 5. Kisdyho, 6. Račí potok/Vencová, 7. Sládkovičova

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 23.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Čermeľská cesta č.39.

Pozvánka na prezentáciu zámeru revitalizácie Námestia Jána Mathého

Pozývame všetkých obyvateľov na prezentáciu zámeru revitalizácie Námestia Jána Mathého, 23.5.2022 o 16:00 hod.

Stránky

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2022 na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS). Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným...

Pozvánka na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2022 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 17.06.2022 Úložná doba: od 17.06.2022 do 06.07.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Anna Ferčáková Marek Scholtz Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 17.06.2022 Obyčajné listové zásielky...

Stránky