13.2.2024 Informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na uliciach Obrancov mieru a Tolstého

Radi by sme všetkých záujemcov pozvali na informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na ulici Obrancov mieru a Tolstého dňa 13.2.2024 o 17.00 hod. do Kultúrno spoločenského centra na Obrancov mieru 2, kde vám projektant, dopravný inžinier Pavel Titl, môže poskytnúť podrobnejšie informácie. Tešíme sa na vás!...

Prezidentské voľby sa blížia. Od dnešného dňa sme začali vydávať hlasovacie preukazy.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku. O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne...

Žiadosť o predĺženie autobusovej linky č.13

Po januárových zmenách v grafikone Dopravného podniku mesta Košice, keď sa v našej mestskej časti zrušila autobusová linka č. 22 a nahradila ju autobusová linka č. 13 so staronovou trasou z rokov 1957-2000 Baňa Bankov - Amfiteáter - Zimná - Námestie Maratónu Mieru - Alvinczyho - Slovenská - Pri hati , Mestská časť Košice – Sever obdržala podnety od občanov vo veci predĺženia autobusovej linky č...

Stránky

Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich u § 66 ods. 1 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. týmto oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou Preložka optických trás OSK - 1.etapa, Watsonova, Košice. Vyvesené: 28.3.2024 Zvesené: 12.4.2024

Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 odst.1 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciu Preložka optických trás OSK - 2.etapa, Stará Spišská cesta, Košice. Vyvesené: 28.3.2024 Zvesené: 12.4.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 27.03.2024 Úložná doba: od 27.03.2024 do 15.04.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Kamil Bartók Erika Kaddouri Jozef Maczko Mária Magyarová Igor Savov Jaroslav Ťapajna...

Stránky