Nefunkčné verejné osvetlenie na ulici Obrancov mieru

Rozbehli sa práce na oprave cesty a chodníka na ulici Obrancov mieru. Súčasne mali byť vymenené aj staré stĺpy verejného osvetlenia. Zistilo sa však, že výmenu vyžadujú aj samotné rozvody medzi nimi. Preto sa súčasná oprava chodníka doplní aj o výmenu elektrických rozvodov spojenú s výkopovými prácami. Dôsledkom toho bude nefunkčné verejné osvetlenie na tejto ulici v časti od Komenského po...

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 03.10.2022 od 08:10 hod. do 16:30 hod. - na ulici Hrbová č.d. 1, 3

Zmeny v doprave

Zmena dopravy sa v najbližších dňoch dotkne aj električkových a autobusových liniek na Severe. Viac informácií sa dozviete : https://www.dpmk.sk/aktuality/2022/mhd-pocas-konania-medzinarodneho-mara...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 21.11.2022 Úložná doba: od 21.11.2022 do 09.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Nadine Demková

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 18.11.2022 Úložná doba: od 18.11.2022 do 06.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Katarína Štofaníková Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 18.11.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom: "Preložka NN vzdušného distribučného vedenia do zeme" na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 16.11.2022 Zvesené: 01.12.2022

Stránky