Odstránenie poruchy

Dňa 03.11.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Vnútorný červený breh 1. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

TS: Stánok DPMK na Námestí Osloboditeľov bude do konca novembra mimo prevádzky

KOŠICE. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z prevádzkových dôvodov bude  predajné miesto  DPMK na Námestí Osloboditeľov pred hotelom Centrum naďalej  mimo prevádzky. Zatvorené  bude do 31.novembra 2017   

Najbližším predajným miestom DPMK je Zákaznícke centrum na Rooseveltovej 3 s otváracími hodinami  pondelok – piatok:  7:00 – 18:00 hod.

 

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

 

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 11. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                          

                                 08.11.2017 o 15,00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Stránky