Zimná údržba komunikácií

V zmysle Štatútu mesta Košice a Operačného plánu zimnej údržby správu a údržbu pozemných komunikácií na území mestskej časti Košice-Sever, vrátane zimnej údržby,  vykonáva Mesto Košice prostredníctvom firmy KOSIT, a.s.

 

Pracovná ponuka - Opatrovateľ/Opatrovateľka

Opatrovateľ/Opatrovateľka

Mestská časť Košice - Sever

Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Opatrovateľská starostlivosť o klientov Zariadenia opatrovateľskej služby. 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu:01.02.2018

Pracovné podmienky

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Stránky