Odpustová slávnosť na Kalvárii

Saleziáni don Bosca vás srdečne pozývajú na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie do areála Saleziánskeho strediska na Kalvárii 23 v Košiciach, kde prebehne program odpustovej slávnosti, svätá liturgia a pobožnosť sv. ruženca v časových intervaloch :

14.09.2019 ( sobota)  od 16:30 hod. - 23:00 hod. 

15.09.2019 ( nedeľa) od 07:00 hod. - 13:00 hod.

TS: Študentom začína zimný semester - DPMK posilňuje dopravu

KOŠICE: Študentom Technickej univerzity v Košiciach v pondelok začína zimný semester. Dopravný podnik mesta Košice z uvedeného dôvodu posilní spoje a vypraví vozidlá s vyššou kapacitou.

Bezpečnosť pri školách 2018

Štvrtok 20.9.2018 Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s Mestskou políciou Košice opäť zorganizovala pre prváčikov základných škôl (Hroncova, Tomášikova, Polianska) besedu na tému „Bezpečnosť pri školách“. Začal sa školský rok a každý z nás si praje, aby sa deti po prázdninách dostali každý deň bezpečne do školy. Po úvodnom predstavení príslušníka MsP a pracovníčky úradu bolo žiakom vysvetľované dopravné značenie, ukážka zastavovania vozidiel terčíkom, ako správne jazdiť na bicykli, alebo ako sa správať na prechode pre chodcov.

Odstránenie poruchy

Dňa 21.09.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľska cesta 48

Stránky