OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

Oznam pre občanov

Z dôvodu informovania občanov, mesto Košice a Mestská časť Košice – Sever pozýva občanov na stretnutie vo veci oboznámenia občanov o stave realizácie prác na stavbe: „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, Košice“ a nadväzujúcich stavebných objektov v rámci projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktorej investorom je mesto Košice. Informačné stretnutie sa uskutoční dňa 27.02.2019 (streda) o 13,30 hod., pred vchodom obytného domu na Sládkovičovej ul. č.5.

Kontaktná osoba:  p. Vargoško, Oddelenie rozvoja mestskej časti, tel.: 055/ 63 247 75

Odstránenie poruchy

Dňa 18.02.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Rampová 6. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky