Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 15. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                                                         03.09.2018 o 15:15 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

TS: Dočasná uzávera mosta Hlinková

KOŠICE: V sobotu 25. augusta 2018 od 5:00 do 10:00 hod bude uzavretý most ponad železnicu na Hlinkovej ulici.

 

Autobusové linky 22, 25, 27, 36, 71 a 72budú preto premávať odklonom cez Magnezitársku ulicu, železničné priecestie Ťahanovce, Aničku a Vodárenskú ulicu. Zastávka Tesco, Džungľa bude v oboch smeroch dočasne premiestnená, zastávka Pri hati bude dočasné zrušená. Na zastávkach na odklonovej trase tieto linky nezastavujú.

TS:Asfaltovanie križovatky pri Magistráte mesta Košice odkloní trasu liniek MHD

KOŠICE:  Upozorňujeme cestujúcich, že pre asfaltovanie  križovatky pri Magistráte mesta Košice budú v piatok 24. augusta 2018 od 9:00 hod do ukončenia prác odklonené spoje liniek 71 a 72 nasledovne:

 

Stránky