Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Sever na rok 2018

Od 22. 2. 2017 sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia Gerlachovskej, Nemcovej, Hlinkovej, Čárskeho, Vencovej, Račom potoku, Vihorlatskej a na Letnej ulici a v ich okolí. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Určenie stanovíšť je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa premiestnený v rámci blízkeho okolia podľa požiadaviek občanov, mestskej časti a v závislosti od miestnych dopravných pomerov a kapacít spoločnosti KOSIT.

Letný tábor II. turnus 2017

Prázdniny sa pomaličky krátia a my sme sa ani nenazdali, že koniec II. turnusu letného tábora na Severe je za nami. Deti spoločne s animátorkami z detskej organizácie FRIGO prežili pekný týždeň plný hier, zábavy, nového, zaujímavého a nepoznaného. Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj sa chce poďakovať rodičom za prejavenú dôveru, že umožnili svojim deťom zúčastniť sa nášho tábora a bude veľmi rád, keď deti prídu medzi nás aj na budúci rok.

fotogalériu nájdete tu.

Oznámenie o zmene úradných hodín

Na základe výstrahy SHMÚ, odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 § 37 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, prednosta MU MČ Košice – Sever PhDr. Matúš Háber rozhodol o úprave úradných hodín na MÚ MČ Košice - Sever. MÚ MČ Košice - Sever Festivalové námestie 2, v Košiciach bude otvorený dňa 10.08.2017 v čase od 7.30 hod. do 14.00 hod..

 

II. turnus letného tábora na Severe v plnom prúde

Práve prebieha II. turnus letného prímestského tábora na Severe a sme radi, že vašim deťom praje aj počasie. Vďaka šikovným animátorkam nuda určite nehrozí. Fotodokumentáciou vám chceme umožniť nahliadnuť do ich programu.

Stránky