Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Vianočné posedenie na Odborárskej

Dňa 22.12.2017 sme sa na pozvanie vedenia ŠZŠ Odborárska zúčastnili vianočnej besiedky. Decká predviedli krásny program, vypočuli sme si vianočné vinše aj scénky divadielka Štvorlístok. Slovom nás sprevádzala p. uč. Dalma Strausz, hudbou p. uč. Zuzana Réveszová. Veľmi pekne do celého programu zakomponovali svoje typické rómske tance a piesne, je vidieť, že tanec a hudbu majú v krvi. Celý program ukončila Tichá noc. A spievali ju všetci – tí na javisku aj tí v hľadisku. Celkom na záver sme si prezreli výstavku prác žiakov tejto školy. Bolo na čo pozerať, deti sú naozaj šikovné. 

Tretí sektor v našej mestskej časti – ukončenie cyklu

V celoročnom cykle oddelenia sociálnych vecí, ste sa mali možnosť, od apríla 2017, zoznámiť s ôsmimi organizáciami tretieho sektora, ktoré pôsobia v našej mestskej časti: Občianske združenie Hralandia, Občianske združenie K-art, Občianske združenie Detská železnica Košice, Karpatská nadácia, Občianske združenie Košakt, Občianske združenie Domov v rodine, Občianske združenie Košicki śpivaci, Občianske združenie Záchranný systém Košice.

Stránky