OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

Zrušenie búracieho povolenia

Vo veci búrania objektu budovy bývalého „Espressa“ na ulici Cesta pod Hradovou 28, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, dňa 25.02.2019, zrušil povolenie odstránenia predmetnej stavby. Rozhodnutie nie je právoplatné, účastníci konania sa majú možnosť odvolať.

 

TS: Pošta Košice 6- oznámenie dočasného zatvorenia

Oznamujeme občanom, že v období od 04.03.do 08.03.2019 bude Pošta Košice 6, nachádzajúca sa na adrese Národná trieda 56 z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov tejto pošty zatvorená. 

Rozpočet na rok 2019 odsúhlasený

Dňa 25.02.2019 sa uskutočnilo II. Miestne zastupiteľstvo Košice - Sever a odsúhlasilo aj rozpočet MČ na rok 2019 v celkovej výške 1 812 488€.

Stránky