OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

UPOZORNENIE

V súvislosti s prípravou volieb prezidenta SR 2019 upozorňujeme občanov, že požiadať o zmenu trvalého pobytu a hlasovacie preukazy na voľbu prezidenta je možné do piatka 15.03.2019 do 10:00 hod. Za pochopenie ďakujeme!

Plánovaná odstávka energií

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Letná od č.d. 11 po č.d. 43 nepárne, ul. Szakkayho č.d. 1, ul. Boženy Němcovej od č.d. 22 po č.d. 26 párne, č.d. 27, 28, 30, 30/A, 32, ul. Hroncova č.d. 2, 4, garáže v danom úseku pri ul. Letná:

2. apríl 2019 od 08:00 h do 13:30 h

Dámska jazda

Viac ako 30 umelkýň predstaví svoju tvorbu na tému jar v stredu 13.3.2019 o 14:30 hod v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na Obrancov mieru 2, v Košiciach. Ide o výstavu výtvarných diel žien – výtvarníčok pod názvom Dámska jazda. Obrazy prekypujú farbami a slnkom.

Stránky