Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

12.  septembra  2018  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe III. etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 – september 2018

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe prebehne dňa 5.septembra 2018Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

  V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXXI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

5. september 2018  (streda) o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Stránky