Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Odstránenie poruchy

Dňa 10.07.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici B. NemcovejZ uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sever

                                                              XXIII. zasadnutie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

Poďakovanie

Naša úprimná vďaka patrí p. Milanovi Scirankovi - dobrovoľníkovi, ktorý pre našich starkých v zariadení opatrovateľskej služby veľmi ochotne zrenovoval a opravil nefunkčnú hojdačku v záhrade. Aspoň takýmto spôsobom ďakujeme za nezištnú pomoc.

Mgr. Zdenka Sloviková, vedúca odd. soc. vecí

 

Stránky