Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Príďte na karneval

Mestská časť košice - Sever v spolupráci so ZŠ Hroncova 23 pozýva všetkých Severanov, žiakov, budúcich prváčikov, malých i veľkých, do Crow arény dňa 4.1.2018 (štvrtok), kde v čase od 10,00 do 12,00 hod. bude prebiehať Karneval na ľade. Príďte, zažijete veľa zábavy, dobrej nálady a smiechu. Tešíme sa na vás!

 

Korčuľovanie na Severe v plnom prúde

Na Severe sa v dňoch 27.12. a 28.12.2017 opäť korčuľovalo v Crow aréne. Návštevnosť bola ohromujúca. Za dva dni arénu navštívilo viac ako 550 korčuliarov rôznej vekovej kategórie. Pre veľký záujem sme pre vás pripravili začiatkom januára 2018 ešte dva termíny a to v dňoch 2.1. a 4.1.2018 o 10,00 hod. Váš záujem a korčuliarsky apetít nás veľmi teší a dúfame, že aj v týchto dňoch bude Crow aréna plná vás, Severanov.    

Vianočné posedenie na Odborárskej

Dňa 22.12.2017 sme sa na pozvanie vedenia ŠZŠ Odborárska zúčastnili vianočnej besiedky. Decká predviedli krásny program, vypočuli sme si vianočné vinše aj scénky divadielka Štvorlístok. Slovom nás sprevádzala p. uč. Dalma Strausz, hudbou p. uč. Zuzana Réveszová. Veľmi pekne do celého programu zakomponovali svoje typické rómske tance a piesne, je vidieť, že tanec a hudbu majú v krvi. Celý program ukončila Tichá noc. A spievali ju všetci – tí na javisku aj tí v hľadisku. Celkom na záver sme si prezreli výstavku prác žiakov tejto školy. Bolo na čo pozerať, deti sú naozaj šikovné. 

Stránky