Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 01.04.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Kavečianska cesta 52. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Prvý Jarný Bikertest 2019

Príďte si opäť zmerať sily na Jarný BIKERTEST! 2300-metrová zelená cyklotrasa s prevýšením 200 metrov z Červeného brehu na Horný bankov. Súťaž pre všetky vekové kategórie! Čakajú Vás zaujímavé ceny! Vytiahnite svoj bicykel a príďte v nedeľu 07.04.2019 na Jarný BIKERTEST! 

Bikertest začne prezentáciou o 09:00 hod. a štart bude o 10:30 hod. na Vonkajšom červenom brehu č. 4 (Čermeľ).

Všetky informácie nájdete v prílohe v propozíciách.

 

TS: Vydávanie hlasovacích preukazov

Hlasovacie preukazy pre Voľby prezidenta SR 2019 si je možné vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu MÚ MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2 v Košiciach do piatka 29.03.2019 do 12:00 hod., a to buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Po tomto termíne sa hlasovacie preukazy vydávať nebudú. Za pochopenie ďakujeme.

Stránky