Mesto podporí organizované skupiny a jednotlivcov pri realizácii ich dobrovoľníckych aktivít

Mesto Košice sa v roku 2019 ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (EHMD) úspešne zhostilo organizácie viacerých podujatí. Projekty organizované v rámci EHMD 2019 mali veľmi pozitívny ohlas nielen u odbornej, ale aj u laickej verejnosti vrátane obyvateľov nášho mesta. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na území mesta aj širokú verejnosť. Obyvateľom mesta zároveň ponúka možnosť získať finančné zdroje na uskutočnenie svojich dobrovoľníckych aktivít. Z tohto dôvodu mesto Košice vyhlasuje „Výzvu na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2020“.

Samospráva bližšie k ľuďom

Od dnešného dňa 04.11.2019 je možné u nás na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever platiť, Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aj bezhotovostne platobným terminálom. Platbu terminálom môžete uskutočniť za Správne poplatky podľa sadzobníka , ako napríklad: osvedčenie...

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v zariadení opatrovateľskej služby

Myslíte si, že deti so špeciálno – výchovnými potrebami, ktoré v dôsledku nezodpovedných životných krokov, nedostatku materinských objatí, či láskavých a prísnych slov otca môžu priniesť pozitívnu emóciu a kultúrny zážitok? Odpoveď hľadajte v nasledujúcich riadkoch. Dňa 28.10.2019 do zariadenia opatrovateľskej služby zavítali mladí dospelí z Reedukačného centra, ktorí klientom odovzdali veľký kus...

Stránky