Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
53/2011 21.12.2011 PPT Consulting. s.r.o. 8000.00€ ZMLUVA O DIELO
58/2012 29.11.2012 ICOS, a.s. Košice 7920.00€ Zmluva o dielo ZMLO č. 58/2012
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
96/2013 09.12.2013 Vladimír KOVALČIN - LEGO 6996.06€ Zmluva o dielo č. 96/2013
37/2013 31.05.2013 KOSIT a.s. 6872.32€ ZMLUVA O DIELO č. 354/2013
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
23562685 29.04.2011 T-Systems Slovakia s.r.o. 6000.00€ Zmluva o reklame T-System
40/2014 24.07.2014 Mesto Košice 5312.00€ Zmluva č. 40/2014 o nájme nehnuteľnosti
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
61/2013 29.08.2013 Inžinierske stavby, a. s. 4995.47€ Zmluva o dielo č. 61_2013 Inžinierske stavby, a.s._ihrisko Letná
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S. 2397
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
20/2009 10.02.2011 SoftComProg 4320.00€ Zmluva o službách vo výpočtovej technike
12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o. 4225.15€ Zmluva o dielo
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
46/2013 03.08.2013 JTB, s. r.o. 3590.00€ Z M L U V A O D I E L O č. 46 / 2013
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
45/2012 14.09.2012 PLAYSYSTEM s.r.o 2721.42€ Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14

Stránky