Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
POLYGRA Košice spol. s r.o.
Cena: 
4 458.84€
Číslo dokladu: 
2A/2012
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar – KONICA MINOLTA bizhub C220 a podľa dohovorených požiadaviek kupujúceho previesť na neho vlastnícke práva k tomuto tovaru. Kupujúci sa zaväzuje za tento tovar zaplatiť kúpnu cenu 4.458,84 EUR vrátane 20% DPH v štyroch splátkach. (Poznámka k zverejneniu: Zmluva bola zverejnená od 2.3.2012 do 4.6.2012 v rámci dokumentov výzvy: http://www.kosicesever.sk/clanok/vyzva-na-ucast-vo-vyberovom-konani-zaka... )