Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke so Severom 25/2021 22.04.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Objednávky č. 51 – 60, 07.04.2021– 15.04.2021 07.04.2021-15.04.2021 15.04.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 24/2021 07.04.2021 Ing. Matilda Duditšová
Objednávky č. 46 – 50, 24.3.2021– 01.04.2021 24.3.2021– 01.04.2021 01.04.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry marec 2021 marec 2021 31.03.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o výpožičke č. 25/2021 25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 26/2021 31.03.2021 Hviezdičky Života o.z.
Nájomná zmluva 23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Objednávky č. 35– 45, 15.03.2021– 22.03.2021 15.03.2021– 22.03.2021 23.03.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená 19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 21/2021 19.03.2021 Štatistický úrad Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 22/2021 19.03.2021 Mesto Košice
Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov (SOBD21) 14/2021 16.03.2021 Stavebné bytové družstvo I, Košice
Objednávky č. 28– 34, 02.03.2021– 11.03.2021 02.03.2021– 11.03.2021 11.03.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o výpožičke 18/2021 26.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Faktúry február 2021 február 2021 26.02.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021 17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o.
Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov 16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice
Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov 15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o.
Objednávky č. 23 – 27, 19.02.2021– 26.02.2021 19.02.2021– 26.02.2021 26.02.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Nájomná zmluva 13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Objednávky č. 18 – 22, 06.02.2021-15.02.2021 06.02.2021-15.02.2021 15.02.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Kúpna zmluva 10/2021 09.02.2021 ARTON s.r.o.

Stránky