Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav -2.poistná udalosť: vysprávky stien, stropov,prasklín, maľovanie

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
StavStar s.r.o.
IČO: 
47550571
Cena: 
1 097.10€
Číslo dokladu: 
91/2023