Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav-2. poistná udalosť: vysprávky stien, stropov vrátane penetrácie, vysprávky prasklín a odutých miest

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
StavStar s.r.o.
IČO: 
47550571
Cena: 
4 859.15€
Číslo dokladu: 
85/2023