Zber, odvoz a likvidáciu spáliteľného odpadu - júl, august, september 2023 z trhoviska Mier, Merkúr a ZOS

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Kosit, a.s.
IČO: 
36205214
Cena: 
1 024.56€
Číslo dokladu: 
76/2023