Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v mesiacoch júl, august, september 2023 - 12 parkových košov s vývozom 1x týždenne

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Kosit, a.s.
IČO: 
36205214
Cena: 
636.48€
Číslo dokladu: 
77/2023