Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
200110641 14.10.2011 Falck Záchranná a.s. Košice 3000.00€ Faktúra 200110641
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
1102300101 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2747.57€ FA1102300101
45/2012 14.09.2012 PLAYSYSTEM s.r.o 2721.42€ Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14
1102300102 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2712.46€ TEHO 1102300102
2114373496 31.01.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 2675.75€ FA2114373496
2114373496 02.02.2011 VVS a.s. Košice 2675.75€ Faktúra 2114373496
43/2011 26.09.2011 Ing .arch. Igor Cziel 2650.00€ Zmluva o dielo
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
84/2023 13.07.2023 StavStar s.r.o. 47550571 2360.47€ Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav-1. poistná udalosť: vysprávky stien, stropov vrátane penetrácie, vysprávky prasklín a odutých miest
37/2012 25.06.2012 Realita s.r.o. 2340.00€ Zmluva o dielo č. 37/2012
20111263 11.11.2011 ASANARATES s.r.o. 2292.00€ Faktúra 20111263
24/2012 22.05.2012 GESS Production, s.r.o. 2250.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012
2011046 30.07.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2170.51€ Faktúra 2011046
40/2024 29.04.2024 Asanarates s.r.o. 36606693 2096.78€ Vykonanie deratizácie na priestranstve a v objektoch v správe MČ Košice-Sever na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach - čiastková objednávka k rámcovej zmluve č. 42/2024
60/2015 26.11.2015 Mesto Košice 2046.00€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní opravy chodníkov v MČ Košice - Sever
2011016 28.03.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2035.79€ FA2011016
160/2023 01.12.2023 MEVA-SK s.r.o Rožňava 31681051 2034.00€ Parková lavička drevo odtieň pínia, 1600x900x840mm - 5ks
2011057 13.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2021.48€ Faktúra 2011057
2011009 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2014.16€ FA2011009
67/2023 26.05.2023 OZ Detská železnica Košice 42241189 2000.00€ Jazda vláčikov detskej historickej železnice a prenájom drezinového areálu počas podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever 3.6.2023
63/2012 21.12.2012 APS Alcon a.s., Košice 2000.00€ DODATOK Č. 1 K DOHODE O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY
2011032 20.05.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1987.48€ Faktúra 2011032

Stránky