Vykonanie deratizácie na priestranstve a v objektoch v správe MČ Košice-Sever na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach - čiastková objednávka k rámcovej zmluve č. 42/2024

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Asanarates s.r.o.
IČO: 
36606693
Cena: 
2 096.78€
Číslo dokladu: 
40/2024