DODATOK Č. 1 K DOHODE O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
APS Alcon a.s., Košice
Cena: 
2 000.00€
Číslo dokladu: 
63/2012
Dodatok č. 1 o zálohe za spotrebovanú elektrickú energiu, vodu, a ústredné kúrenie na základe Dohody o refakturácii nákladov za spotrebu el. energie a úžitkovej vody zo dňa 19.09.2012 v súvislosti s prácami pri rekonštrukcii Amfiteátra na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach.