NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
GESS Production, s.r.o.
Cena: 
2 250.00€
Číslo dokladu: 
24/2012
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania AMFITEÁTER – hľadisko, pódium, premietaciu miestnosť a toalety za účelom usporiadania podujatia HOKEJOVÉ MESTEČKO Košice – Sever 2012.