Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Názov predmetu zákazky:

Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služby na dobu určitú 48 mesiacov.

Opis predmetu zákazky:

Viď. príloha č. 1

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  2 200,00 EUR