VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.

VÝZVA NA ÚČASŤ

VO VÝBEROVOM KONANÍ

Predmet obstarávaniaVybudovanie štruktúrovanej kabeláže

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou zapečatených    obálok na adrese: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do soboty: 14.07.2012 do 10.00 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram a prílohy v priloženom plnom znení výzvy. Do pozornosti dávame aj grafické znázornenie umiestnenia zásuviek na jednotlivých poscodiach (prízemie, 1.poschodie, 2. poschodie, 3. poschodie).

 

 

Marián Gaj v.r.

     starosta

Košice, dňa 25.06.2012