Výzva na predloženie cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predmet zákazky:

„Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (zákazka na poskytnutie služby)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 31.08.2020 do 24:00 hodiny.

Vyhodnotenie sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.