Oprava výtlkov pred OC Merkúr

Pred OC Merkúr sa v súčinnosti s mestom Košice začalo s opravou výtlkov na parkovisku. Dúfame, že v najbližších dňoch to bude ukončené, aby mohli byť 22.8.2020 namaľované čiary na parkovanie, samozrejme, ak nám to počasie dovolí. Prosíme obyvateľov a návštevníkov o zhovievavosť a pozornosť pri podmienkach parkovania a nakupovaní na trhovisku.

 

  

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 4. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 16.09.2019 (pondelok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program:...

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Košice, 28.08.2019 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2019 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice...

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 4. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 12.09.2019 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice Program: 1. Otvorenie...

Stránky