Bezpečne na bicykli a kolobežke

V sobotu 21.05.2022 si viete prísť skontrolovať, či vám vo výbave nič nechýba, či viete kade a ako jazdiť tak, aby to bolo bezpečné pre vás aj okoloidúcich a na najmenších čakajú zaujímavé súťaže.

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 25.05.2021 / utorok / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - máj 2021

Od dnešného dňa, 18.05.2021 do 24.05.2021 , sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Cesta pod Hradovou 2. Čermeľské údolie 3. Odborárska / Strakova 4. Hroncova 5. Kisdyho 6. Račí potok / Vencová 7. Sládkovičova

Čistenie komunikácií

Začalo dlho plánované čistenie o čom boli obyvatelia informovaní. Dopravné značky boli umiestnené viac ako týždeň vopred a sú zodpovední vodiči a potom tí ostatní, ktorí nám bránia vo vykonaní dlho plánovanej činnosti.

Stránky