Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
35/2012 15.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice Zmluva č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy
49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever Zmluva o krátkodobom nájme
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V
40/2016 29.07.2016 Mestské lesy Košice a.s. Darovacia zmluva č. 2016/1498/DR
43/2012 17.08.2012 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI Rámcová zmluva 43 / 2012
32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dohoda o urovnaní
52/2019 23.05.2019 Mgr. Natália Novitzká, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
34/2018 07.06.2018 Mgr. Vladimír Vágási Darovacia zmluva
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
48/2018 20.09.2018 MIDAM spol. s. r. o., Poľská 7, 04001 Košice Zmluva o dielo
21/2012 27.04.2012 Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012
28/1999 10.02.2011 MILK-AGRO s.r.o. 8298.48€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
65/2020 22.12.2020 Milota Čarna - MILOTKA, Bankov 1370/23, 040 01 Košice Nájomná zmluva
92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice Nájomná zmluva
38/2013 31.05.2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 9180.00€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-212/2013/3.2
50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
65/2015 14.12.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
70/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice Zmluva č. 70/2014
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
86/2017 29.11.2017 MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice Darovacia zmluva
45/2013 11.07.2013 MVCOM s.r.o. 1926.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014

Stránky