Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Číslo dokladu: 
21/2012

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností poskytovateľa a objednávateľa pri zabezpečovaní stravovania 14 klientov v zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91 v Košiciach v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zabezpečenie stravovania 11 zamestnancov v nadväznosti na ustanovenie § 152 ods. 2 Zákonníka práce sprostredkovateľskou formou v stravovacích zariadeniach, ktoré ako fyzické alebo právnické osoby majú oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Interné číslo zmluvy: 21/2012