Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice
Číslo dokladu: 
65/2015