VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ-Dodanie a montáž 1ks HD kamery

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:  Dodanie a montáž 1ks HD kamery  Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 08.12.2014 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.