Výzva na účasť vo výberovom konaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do:  21.03.2012

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.