Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup

Mestská časť Košice - Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup /zákazka s nízkou hodnotou &102 zákona č. 25/2006 Z. z./ v priebehu mesiaca marec 2013 na tieto tovary:

- čistiace prostriedky,

- kancelárske potreby,

- kancelársky papier do laserových tlačiarní

V prípade Vášho záujmu o jednotlivé okruhy tovarov vyplňte cenový návrh v jednotlivých tabuľkách

do 06.06.2013 do 15.00 hod. zašlite na e-mailovú adresu:

jaroslav.karola@kosicesever.sk

 

Doručenie tovaru požadujeme do 24 hodín od následného objednania tovaru na adresu:

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever (budova amfiteátra)

Festivalové námestie 2

040 01 Košice