Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

 

             Pozývam Vás na 9. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                        

17.09.2020  /štvrtok/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:                                 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Stavebné aktivity: :

3.1. Výstavba „garážovo-parkovacieho komplexu  Národná trieda /Mier/ - prezentácia p. Mikle,

        Sell Slovakia, s.r.o.         

3.2. Žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu Hotel Alpinka 

3.3. Žiadosť o vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu - Rekonštrukcia vodovodu  Lomnická

       ulica  

3.4. Žiadosť o vyjadrenie k „Obytný komplex Urban Jungle  park“ Slovenská ulica

4. Rôzne

5. Záver     

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie